IST Everday – Student & Teacher

Förbättring av användarupplevelsen för Skandinaviens ledande leverantör av programvara för skolhantering.

Förbättring av användarupplevelsen för Skandinaviens ledande leverantör av programvara för skolhantering.

IST levererar IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar med skolan. Men det var först för några år sedan som IST valde att satsa på att få en användarupplevse som passar dagens användare.

En av mina första och största uppgifter som designer med ansvaret för Lärare och Elever var att försöka få ihop en design för hur vi skulle kunna föra ihop fler verktyg in i ett, så att användarna inte skulle behöva logga in på flera olika plattformar för att utföra sitt dagliga arbete.

Arbetet inleddes med att försöka förstå användarnas vardag, på vilket sätt de använder produkten idag, men även på vilket sätt de skulle vilja använda digitala produkter.

Vi hade djupintervjuer samt gjorde undersökningar via formulär för att få in bredare svar. Detta främst för att våra målgrupper är väldigt breda och det kan skilja sig mycket från olika kommuner och skolor.

Vi har även utfört Design Sprints och andra worksshops för att få fram alla möjliga lösningar för att förbättra för våra användare.

Resultatet blev en rollingång, där användaren möts av en dashboard med widgets från de olika verktugen, en tydlig meny där alla produkter kan hittas.

IST Student

IST Teacher