IST Communication är en product som vi skapat efter att ha haft design sprint i vårt team tillsammans med lärarkonsulter. Vi identifierade att våra användare saknar ett samlat ställe att dela information och kunna kommunicera med elever och föräldrar. Då formades IST Communication.